AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Cheiron in de geboortehoroscoop duidt het punt waar [in welk huis = levensgebied] de eigen spirituele wond wordt ervaren en dus de mogelijkheid ligt deze te transformeren in genezende krachten.
Penny Kinsky | AstrotherapieAstro Stijl | AstrotherapieAstrologen Congres | AstrotherapieAstrotherapie | AstrotherapieAstroTechniek | AstrotherapieAstrowise | AstroTherapie
Penny Kinsky is astroloog en reďncarnatietherapeut
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96Cheiron | Cheiron Astrologie | Contact met de Wijsheid van CheironEenmaal geboren, de navelstreng doorgeknipt, de pasgeborene is "gewond". Deze "wond" representeert de niet-verbondenheid met de spirituele wereld. Wanneer men bewustzijn ontwikkelt [men wordt volwassen] krijgt men waarschijnlijk het gevoel dat er iets "ontbreekt". Iets moet "genezen" worden. Deze genezing is mogelijk; men moet namelijk weer in contact komen met de wijsheid van de innerlijke Cheiron en erkennen dat de wond voortgekomen is uit niet-verbondenheid. Controleren of weg-redeneren van deze "pijn" of "wond" zal niet helpen. Men moet zich overgeven [aan zichzelf!] met een openheid opdat deze wond omgezet kan worden in diep weten en medeleven. [aan anderen!]. Dat is de sleutel ;)


Cheiron | Cheiron Astrologie | Cheiron's Humanitaire- en Ziel EvolutieCheiron’s baan om de Aarde [gemiddeld 50 jaar] beweegt zich voort tussen Saturnus, de laatste persoonlijke planeet en Uranus, Archetype van Prometheus. Deze dichtsbijzijnde transpersoonlijke planeet suggereert dat Cheiron beschouwd mag worden als een "transpersoonlijke planetoid", een ogenschijnlijk kleine doch opmerkelijke factor, welke laat zien dat ervaringen buiten onze persoonlijke controle, onze menselijkheid en evolutie van de ziel vormt.Cheiron | Cheiron Astrologie | Griekse Mythologie


Cheiron was een centaur, met een onderlichaam van een paard waaruit een menselijk bovenlichaam groeide, die zichzelf niet
kon genezen. Dit gevoelde hem een buitenstaander en vol schaamte deed hij zijn best de "dierlijke kant" te bedekken.
Eenmaal zijn eigen "anders zijn" geaccepteerd, was hij in staat compassie te voelen voor anderen die lijden. Langzaam maar zeker groeide hij in zijn genezing en onderwijzende rol. Cheiron ruilde van plaats met Prometheus - deze sterfelijke die het lichtend vuur had gestolen van de goden ten bate van de mensheid en gestraft voor eigenzinnig gedrag - verloste Cheiron.
Cheiron werd een "academicus", in termen van onderwijzen en genezen vanuit een theoretisch al-wetend perspectief.


Cheiron in de geboortehoroscoop duidt het punt waar [in welk huis= levensgebied] de eigen spirituele wond wordt ervaren
en dus de mogelijkheid ligt deze te transformeren in genezende krachten. Hier moet men een laag gevoel van eigenwaarde onder ogen zien en leren boven deze zaken uit te stijgen. Spontaan vrijkomen door inzicht is immers bereikbaar voor iedereen !


Cheiron | Cheiron Astrologie | Transits van Cheiron | KairosEen transit door Cheiron of een persoonlijke planeet die Cheiron aspecteert, duidt dat men klaar is en de mogelijkheid krijgt inzicht te verwerven. Het proces van Cheiron stimuleert het ontwikkelen van de eigen individualiteit en de weg om zichzelf te uiten. Dit proces wordt Kairos genoemd. Kairos als personificatie van mogelijkheden en veranderingen. Kairos kan vertaald worden als "het juiste moment", het moment waarop eeuwigheid "de klok van Kronos" passeert.


Cheiron | Cheiron Astrologie | Profiel van de Asteroid | "Archetypen"


Spiritueel initiatiefnemer, spiritueel ondernemer, spiritueel transformeerder, genezer, onderwijzer, zelf-meester, sjamaan, genezende techneut, spirituele ontwaker, hervormer van oude pijnen en wonden in bronnen van kracht.Cheiron | Cheiron Astrologie | De reis in de wereldCheiron representeert ieders "spirituele wond". Elke "ware sjamaan" dient de persoonlijke reis in de wereld te ondergaan om te ervaren hoe het voelt om gewond te zijn en te lijden en zo waarlijk mee te leven met die mensen welke zij genezing bieden.


* Bijna iedere zwaar conflicterende planeet in elk teken geplaatst in het eerste huis [het huis van het fysieke lichaam] kan resulteren in fysieke ongemakken. Wanneer op de ascendant en geafflicteerd zou dit kunnen resulteren in een verdraaid lichaam of afwijkende ledematen. Een lichamelijke wond als gevolg van een ongeluk bijvoorbeeld zou kunnen wijzen op meer specifieke "persoonlijke" karmische thema's. Een aanwijzing dat men het eens iets rustiger aan zou moeten doen. Een lichamelijke handicap "direct na de geboorte" zou men ook kunnen interpreteren als een effect op voorgaande handelingen. [dit wordt nog verder uitgewerkt]


Cheiron | Cheiron Astrologie | Teken | Huis


* De plaatsing van Cheiron representeert "waar", op welk gebied [huis] Cheiron "verwond is".Cheiron Huis 1
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 1
"een gepaste manier om initiatief en actie te nemen" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 2
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 2
"een gepaste manier om allerlei bronnen op waarde in te schatten" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 3
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 3
"een gepaste manier om de gedachten te communiceren" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 4
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 4
"een gepaste manier om emotioneel te verbinden en de houding tegenover familie" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 5
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 5
"een gepaste manier om zelfexpressie en creativiteit" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 6
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 6
"een gepaste manier om anderen te dienen en het eigen lichaam te respecteren" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 7
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 7
"een gepaste manier om te relateren tot anderen" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 8
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 8
"een gepaste manier om te relateren tot de middelen van macht" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 9
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 9
"een gepaste manier om te relateren tot kansen en mogelijkheden" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 10
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 10
"een gepaste manier om te relateren tot persoonlijke roeping en maatschappelijke deelname" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 11
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 11
"een gepaste manier om te relateren tot idealen en sociale aspiraties" moet ontsluierd worden.
Cheiron Huis 12
Om expressie te geven aan de unieke individualiteit van Cheiron in huis 12
"een gepaste manier om te relateren tot de spirituele wereld" moet ontsluierd worden.

Het teken geeft aanwijzing "hoe" men deze wond dient te helen.


Cheiron in Aries [1 apr '68 - 28 mrt '77] Het recht te bestaan [Aries] is hier verzwakt. Dit is een wond die erg diep ligt. De respons van Aries op dit gevoel van niet-bestaan is assertiviteit. Grandioze roekeloosheid en enorme vecht-kracht drijven Cheiron | Aries om pijn, onzekerheid en angst te compenseren. Emotionele stress wordt constant omgezet in instant-actie. Deze plaatsing duidt dat de eigen spontaniteit, de staat-van-zijn en eigen wil "verwond" is in kindertijd. Onomwonden is Cheiron | Aries verteld dat wat ze zeggen of doen niet gewenst is. Onderdrukt en vernederd door de ouders voelt Cheiron | Aries zich beschaamd. Boosheid, frustratie en een gevoel van machteloosheid kan gedachten aan zelfmoord naar boven brengen. Ook eet-stoornissen als expressie van onderdrukte woede en het verlangen controle te hebben over het eigen leven en lichaam kunnen het leven enige tijd beheersen. De lage eigenwaardigheid of zelfrespect kan alleen getransformeerd worden door opeisen wat Cheiron | Aries persoonlijk wil. Niet anderen om raad vragen maar luisteren naar de eigen innerlijke stem is de enige weg naar buiten.Cheiron in Taurus [28 mrt '77 - 11 apr '84] Taurus is het teken van geld en bronnen en duidt de mogelijkheid om dingen te bezitten. Cheiron | Taurus voelt gewond door het waarden-systeem van de eigen ouders [later in het leven - de omgeving]. Hier dient de geborene uit te zoeken wat instinctief gewaardeerd wordt. De eigen-waarde is gewond en behoeft genezing. Uitgedaagd door financiele tegenslag wordt Cheiron | Taurus hier geconfronteerd dat eigen-waarde niet van geld afhangt! De vasthoudende Taurus kan elke cent sparen en de genoegens des levens volkomen ontkennen. Deze afwijzing van materiele waarden kan vervolgens resulteren in een leven vol armoede. Cheiron | Taurus moet transformeren - door zelfrespect en volharding - opdat deze wond omgezet kan worden in een vruchtbare tuin van creativiteit en zo in staat is anderen te helpen hun creativiteit te laten stromen.Cheiron in Gemini [11 apr '84 - 21 jun '88] Gemini wordt geassocieerd met broers en zusters, lezen, schrijven, spraak en probleem- oplossend vermogen. Reflecteren en denken begint hier. De intensiteit van gedachten is hier zo intens dat men geen beslissing kan nemen als anderen vertellen wat men moet doen. Met deze Cheiron plaatsing voelt de geest verwond. men vertrouwt de eigen instincten niet meer. Constant proberen om alles te rationaliseren maakt dwangmatig, nerveus en zelfs meer verward. Ook de obsessie om de "andere helft van de tweeling" of "zielsverwant" te vinden kan dwangmatige relaties teweegbrengen. Soms duidt Cheiron | Gemini een "gewonde" broer of zuster die lichamelijk, emotioneel of geestelijk gehandicapt is. Transformeren van gedachten door de emoties neer te schrijven geeft hier de mogelijkheid controversiele gevoelens te uiten. Publiceren van deze uitingen kan ook behulpzaam zijn voor anderen.


Cheiron in Cancer [21 jun '88 - 21 jul '91] Cheiron | Cancer kan incest of incesteuze gevoelens binnen de familie hebben ervaren. Cheiron | Cancer is hierdoor van huis gedreven. Dit vertrek wordt door de familie als een wond gevoeld: Cheiron | Cancer is degene die door de familie wordt beschuldigd van het niet-loyaal-zijn. "Thuis" zou ieders meest betrouwbare fundament moeten zijn. Deze fundering, het familie erfgoed, de voorouders en de mentale- en emotionele inborst is geworteld in een ieder. Cheiron | Cancer is meestal verwond door de moeder die niet verzorgend was en geen gevoel van veiligheid en geborgenheid gaf. Cheiron | Cancer voelt zich hierdoor "thuisloos" en is steeds zoekend naar een zachte plaats om te vallen. Deze wond kan "omgezet" worden door in te zien dat we allen - op een of ander wijze - baby's van het universum zijn. Zelfs indien men niet gewaardeerd wordt door de eigen familie, dient Cheiron | Cancer te beseffen dat men ook hier geboren is met een reden en plaats neemt in het "grotere geheel". Geboren zijn rechtvaardigt het recht om te leven. Cheiron | Cancer is eenmaal verlost wanneer ze in staat zijn, zorg te dragen voor het innerlijk kind in zichzelf.


Cheiron in Leo [30 sep '40 - 27 jul '43] [21 jul '91 - 3 sep '93] Cheiron | Leo kan een indicator zijn dat de eigen creativiteit belachelijk is gemaakt of over-gestimuleerd door ambitieuze ouders die graag leven via het kind. De drang tot zelf-expressie en het hebben een plaatsje in de schijnwerpers kent geen grenzen bij Cheiron | Leo. Zelfs als ze hiervoor hun meest innerlijke aan de buitenwereld moeten laten zien en hiervoor zelfs hun persoonlijke pijnen moeten uiten. Zo lang ze maar een publiek hebben zullen ze niet aarzelen alles in te zetten wat er voor nodig is. Ruw en instinctief: hun plezier en pijn zal gehoord worden! Stelt u zich eens voor wat hier zal gebeuren indien Cheiron | Leo niet "straalt". Cheiron | Leo kan bijzonder bitter geraken en zal hoogstwaarschijnlijk de eigen creaties vernietigen en zelfs nooit meer iets anders proberen. De behandeling hier is om in contact te komen met het innerlijke creatieve kind en opnieuw leren gewoon dingen voor de lol te doen. Cheiron | Leo beschikt over de mogelijkheid anderen te helpen met hun creativiteit. Is Cheiron eenmaal geintegreerd dan zou Leo goed kunnen dienen als kunstleraar of kunsttherapeut.


Cheiron in Virgo [27 jul '43 - 22 jul '45] Cheiron | Virgo's streven naar perfectie werkt in tegenovergestelde richting en maakt dingen vaak alleen maar erger. Chaos en rusteloosheid, veroorzaakt door extreem kritisch gedrag, geobsedeerd door onbelangrijke details en perfectionisme is waarschijnlijk het resultaat van extreme kritiek in de kindertijd. Cheiron | Virgo's taak hier is het opgeven van hun irritante superioriteitsgevoel. Ze moeten leren dat hun gratis advies absoluut niet gewaardeerd wordt. Anderen voelen zich verwond door hun overdreven kritische houding en proberen er dan ook zo ver mogelijk vandaan te blijven. Respecteren van de "Natuur" van anderen is de sleutel voor Cheiron | Virgo om te transformeren en hun eigen wond in een "zegening" om te zetten. Vindt Cheiron | Virgo de eigen "ware roeping" en ontwikkelt zij de vaardigheden om de eigen talenten in te zetten, dan zal werk en een service-gerelateerde baan bevrediging geven. Zo niet dan zullen persoonlijke crisis en allerlei gezondheidsklachten veel leed veroorzaken. Indien Cheiron | Virgo het dagelijks leven op z'n beloop laat en werk en praktische details eenmaal negeert, zullen zich constant obstakels voordoen en zal het thuis veranderen in een chaotische toestand.


Cheiron in Libra [22 jul '45 - 10 nov '46] Cheiron | Libra's confrontatie als kind met het passieve agressieve gedrag van de ouder [voor jongens de moeder, voor meisjes de vader] is als zeer bedreigend ervaren en daardoor heeft Cheiron | Libra besloten dat het vermijden van relaties het beste is wat men hier kan doen. Non-verbaal gemanipuleerd door de "andere" ouder om zo gevoelens van vijandigheid, gevoelens van wraak en competitie te maskeren, heeft Cheiron | Libra diep verwond. Gevoelens die niet openlijk geuit worden, raken nu eenmaal dieper dan die gewoonweg worden uitgesproken. Cheiron | Libra raakt extreem gefrustreerd en nerveus van intermenselijke conflicten. Cheiron | Libra moet leren creatief te zijn in de strijd en dient te streven naar een "schoon gevecht" zonder de eigen gedachten en gevoelens non-verbaal te projecteren en zo de tegenstander te manipuleren. Cheiron | Libra zou moeten leren meer te mopperen opdat agressiviteit constant wordt geventileerd en de omgeving op de hoogte blijft van wat er zoal omgaat in Cheiron | Libra.Cheiron in Scorpio [10 nov '46 - 28 nov '48] Zoekend naar persoolijke transformatie probeert Cheiron | Scorpio het eigen gevoel van afgescheidenheid te overwinnen. Krachtige thema´s als sexualiteit, geboorte, dood, verlies, eenzaamheid, emotionele verslagenheid, wedergeboorte en vernieuwing zullen de revue passeren. Primitieve emoties zullen naar boven komen in alle intieme en sexuele relaties. Cheiron | Scorpio voelt zich verstrikt in een mijnenveld waar de enige uitgang is de eigen diepste emotionele wonden en alle extremen van woede, angst, hebzucht, jaloezie, liefde en depressie te transformeren. Al op jonge leeftijd is de confrontatie met de dood van een van de ouders of een persoonlijke bijna dood ervaring voor Cheiron | Scorpio een confrontatie met twee motieven: Leven [Eros] of Dood [Thanatos]. Suicidale gedachten gaan dan ook samen met de perioden van verandering in het leven van Cheiron | Scorpio. Een uitmuntende vraag ter overweging hier is: Wat is het in mij [spiritueel, emotioneel] dat moet sterven opdat ik herboren kan worden.


Cheiron in Sagittarius [28 nov '48 - 9 feb '51] Cheiron | Sagittarius voelt de noodzaak om de mentale en filosofische horizon te verbreden, uit te breiden. Het onderzoeken van speciale interesses, betekenissen en patronen van persoonlijk levenservaringen is de sleutel hier. Cheiron | Sagittarius is gemotiveerd door religieuze vraagstukken. De ouders geven een religieus perspectief welke niet overeenstemt met de eigen inzichten. De drang om de eigen behoeften te onderzoeken kan letterlijk opgevat worden door de wereld over te reizen. Cheiron | Sagittarius' kruistochten naar heilige plaatsen, lokaal eten, muziek en rituelen kan een genezende reis zijn. Innerlijke gedachten, dromen en krachtige beelden hebben een sterke betekenis voor Cheiron | Sagittarius. Onbewuste onvervulde familiekwesties welke niet kunnen worden opgelost door Cheiron | Sagittarius dienen te worden opgegeven. Het leven dient hier geleefd te worden als een expressie van het Goddelijke, in het hier en nu.


Cheiron in Capricorn [9 feb '51 - 27 jan '55] Cheiron | Capricorn's houding naar de maatschappij en autoriteiten zal er hier gekleurd op staan door de onbewuste ambities van een van de ouders. Streven naar succes, onafhankelijkheid en controle in de materiele wereld. Wetten, instituten, omgevings structuren en op een dieper niveau: het streven om de eigen potentie vorm te geven en deel uit te maken van de maatschappij. Waarschijnlijk neemt het een lange tijd eer Cheiron | Capricorn kan bijdragen aan de maatschappij als gevolg van valse starts. Ook moeilijkheden om van het succes te genieten door gevoelens van falen omdat het eigenlijk nooit goed genoeg is wordt onbewust gevoeld door Cheiron | Capricorn via de veeleisende "korthoudende" ouder. Deze wond kan geheeld worden indien Cheiron | Capricorn de eigen kwetsbaarheid en de eigen gevoelens leert te respecteren. "Een ouder" worden voor anderen [coaching] en de liefde en affectie geven die zijzelf hebben gemist alsook het streven en meestrijden voor deze nieuwe leerling is waarschijnlijk de beste genezing voor Cheiron | Capricorn.Cheiron in Aquarius [27 jan '55 - 26 mrt '60] Zowel Saturnus als Uranus zijn duiders van Aquarius. Cheiron | Aquarius verlangt naar vrijheid en het ontlopen van verantwoordelijkheden. "Luchten" van controversiele collectieve ideeen en tegelijkertijd lijdend als gevolg van de reacties: Cheiron | Aquarius is zijn tijd ver vooruit. Zij kunnen dichters zijn, onderwijzers of filosofen die proberen het denken van anderen te beinvloeden door in woorden te vatten wat ligt te wachten in de collectieve geest. Cheiron | Aquarius staat synoniem voor idee-systemen. Alles wat oud en conservatief [Saturnus] is transformeren in het nieuwe [Uranus]. Cheiron | Aquarius duidt ook op het talent te balanceren tussen deze uitersten en verwelkomt innovaties in oude structuren. Het behouden van de individualiteit [Leo] en bijdragen aan het collectief [Aquarius]. "er is niets zo krachtig als het juiste idee op de juiste tijd". Cheiron | Aquarius' wond is genezen indien hun eigen creatieve geest zich inzet om ideeen te verwezenlijken door gebruik te maken van het boerenverstand op een constructieve manier. Indien Cheiron | Aquarius een bruikbaar voertuig heeft ontwikkeld om lucht te geven aan de energie van gedachten is het mogelijk om - door hun pure onafhankelijke manier van denken - een belangrijke bijdrage te leveren aan de mensheid.


Cheiron in Pisces [26 mrt '60 - 1 apr '68] Cheiron | Pisces moeten het verleden loslaten en het ego opgeven opdat de grotere levenscyclus kan aanvangen, hopelijk met alle wijsheid geintegreerd, geleerd van alle voorgaande omstandigheden. De drang om opnieuw geboren te worden met een meer ontwikkeld bewustzijn is constant in tegenstelling met de wens te vervagen, te verdwijnen of op te lossen [Pisces]. Stress of andere nerveuze omstandigheden doen het verlangen om de eigen individualiteit te vernietigen bovendrijven. Het verlangen terug te vallen in de overgave en golven van het onbewuste "in-de-buik-stadium" maakt het nagenoeg onmogelijk voor Cheiron | Pisces om om te gaan met grenzen en beperkingen. Om deze wond te genezen moet Cheiron | Pisces eerst de eigen individualiteit realiseren. [het proces van gronden]. Het tweede offer om de wond te genezen is; in plaats van zelf gebruik te maken van deze hervonden creatieve talenten dient Cheiron | Pisces deze allen op te offeren. De individuele talenten, creatieve vruchtbaarheid en zelfexpressie moeten geofferd worden aan een ieder om te komen tot een breder perspectief. Ja. De sleutel is hier dat Cheiron | Pisces alleen in staat is dit te doen indien de les, de totale zogezegd "kosmische" liefde, wordt opgenomen en begrepen.


Bovenstaand artikel is opgenomen in de Astrologie Agenda 2009-2010 | Uitgeverij Hajefa.


Cheiron | Cheiron Astrologie | Cheiron Aspecten


Cheiron | Zon Cheiron I Zon-aspect is een krachtige stimulans voor het proces van individuatie. Hier hebben mannen te leren het licht in zichzelf te laten schijnen. Het duidt "de solarisatie van het bewustzijn". Cheiron I Zon-aspect kan helpen het lijden te overkomen. Cheiron I Zon vindt zichzelf "bijzonder" en dat zijn ze ook! Cheiron I Zon zal leren zichzelf te begrijpen als individu binnen het grotere geheel. En bevestigd worden in hun gevoel dat ze hier zijn voor een of andere reden: Gedurende hun leven zullen ze hun bestemming vinden. Ze beschikken over de kwaliteit anderen te helpen met het ontdekken en ontwikkelen van de creativiteit en zelf-expressie. Cheiron I Zon kan veel bijdragen aan het leven van anderen maar ze moeten wel zichzelf in acht blijven nemen, en de tijd nemen voor hun eigen creativiteit. Ze moeten leren goed voor zichzelf te zorgen. Een beetje zelf-tederheid zou hier niet misstaan. Een Cheiron-Zon-oppositie-aspect [orb 3 graden] kan progressief wel 5 jaar aanhouden.


Cheiron | Maan Cheiron | Maan-aspect duidt een "wond" veroorzaakt door de moeder. De moeder was emotioneel niet in staat om te zorgen voor haar Cheiron | Maan. Waarschijnlijk was de moeder constant over-kritisch en heeft Cheiron | Maan zo diep verwond dat er een gebrek aan eigenwaarde is die Cheiron | Maan zelfs als volwassene niet goed in staat stelt voor zichzelf op te komen. Zeer betreurenswaardig. Het adagum voor Cheiron | Maan hier is "Red uzelf eerst". Men dient hier allereerst voor zichzelf te zorgen en zichzelf te geven wat anderen niet hebben gegeven gedurende de kindertijd. Men dient een moeder voor zichzelf te worden: vriendelijk, liefdevol, goed voor zichzelf en al die andere dingen die men zo graag had willen ervaren. Het bouwen van een prettig thuis opdat er zo 'n "veilig nestje" is zal Cheiron | Maan meer zelfvertrouwen geven. De neiging anderen te "bemoederen" dient te worden opgegeven, en ongevoelige mensen dienen te worden los gelaten, laten die maar voor zichzelf zorgen, en doet u dat ook!Cheiron | Mercurius Cheiron | Mercurius geeft super-mercuriale types. Op een persoonlijk niveau kan Cheiron | Mercurius gemakkelijk andermans pretenties doorzien. Als een ware misleider geniet Cheiron | Mercurius ervan anderen neer te sabelen met goed gemikte opmerkingen en zo het voorkomen van anderen door te prikken. Op hetzelfde moment kan Cheiron | Mercurius jaloers zijn op de nauwkeurigheid, welgemanierdheid en geengageerdheid van anderen. Soms kunnen ze zelf slachtoffer worden van pijnlijke aanvallen maar meestal zullen ze weigeren hier iets van te laten blijken. Cheiron | Mercurius prefereert de rol van luis in de pels, altijd onderweg naar de nieuwste roddels en sappigste verhalen. Cheiron | Mercurius beschikt over een intuitieve geest, met kennis van het karakter, in staat om zijn heldere inzichten te ventileren - een welhaast geniaal.Cheiron | Venus Cheiron | Venus' talent is de kwaliteiten van anderen te ontsluieren op een diep niveau. Deze gave komt in de loop der jaren bovendrijven. Aanvankelijk zal er een persoonlijke strijd en een verstoord beeld zijn van hoe een relatie er uit moet zien. Cheiron | Venus heeft de neiging zichzelf te spiegelen in anderen, zoekend naar de verschillen wat het zelfs nog moeilijker maakt hen te accepteren. Verlangend naar harmonie kan Cheiron | Venus anderen al gauw als onderdrukkend ervaren. Cheiron | Venus' ongeneeslijke gevoel voor romantiek - bang voor de donkere kant van relaties zoals sexuele competitie, emotionele manipulatie en oppervlakkige machtstrijd - veroorzaken veel problemen. Een Cheiron | Venus- aspect duidt er dan ook op dat men hier moet leren blijdschap, waardigheid, gezondheid en schoonheid te benadrukken in plaats van competitie.


Cheiron | Mars Cheiron I Mars is "gewond" door negatieve en destructieve uitingen gedurende de vroege kindertijd. Thuis was als een slagveld waar confrontaties verborgen of "en public" werden vrijgegeven. Als kind heeft men besloten niet zo te worden: Cheiron I Mars heeft de competitie opgegeven en hiermee ook het persoonlijke recht van spreken. Cheiron I Mars' energie kan naar binnen slaan en is - als gevolg van onbewuste persoonlijke angsten - angstig voor confontaties. Cheiron I Mars kan zo ook het slachtoffer worden van de agressie van anderen. Als wraak kan Cheiron I Mars erg goed in staat blijken anderen te provoceren op subtiele of directe wijze. Een dwangmatige levensstrategie om eerste, beste en enige te worden is een onbewust verlangen om anderen te kwetsen. Cheiron I Mars-partner moet zich bewust worden van de onbewuste vijandigheid omdat zij degene zijn die met deze tegenstrijdigheden van boosaardigheid en zwakte moeten omgaan wat uiteraard niet eenvoudig is. Cheiron I Mars' energie moet constructief vrijgelaten worden in sport, zoals aerobics, hardlopen, skating etc. om zo hun krachten om te zetten in positieve zelf-affirmaties opdat hun boosheid op een gezonde manier kan ontladen. Zo niet Cheiron I Mars' vecht constant tegen zichzelf en verliest. Alle dagelijkse handelingen worden bijzonder problematische thema's. Cheiron I Mars moet de persoonlijke en transpersoonlijke wil van het hoger zelf in evenwicht brengen en hun egoistische manier tranformeren in het onzelfzuchtig helpen van anderen. Een Cheiron-Mars-oppositie-aspect [orb 3 graden] kan progressief wel 8 jaar aanhouden.


Cheiron | Jupiter Cheiron | Jupiter's stressvolle aspecten [vierkanten, oppositie, conjunctie] kan leiden tot een persoon die beschikt over alle antwoorden. Men hoeft het ze alleen maar te vragen. Het probleem is dat deze kruistocht-achtige neigingen meestal gebruikt worden om dieper liggende problemen te maskeren. Tegenstrijdig is dat er misschien zelfs een totaal gebrek aan vertrouwen of optimisme heerst. De genezing in beide situaties is dat men hier zichzelf confronteert met de innerlijke wonden die verscholen liggen achter het gedrag naar buiten. Een groot gevaar met deze plaatsing is dat men een goeroe-groepie of iets of iemand anders aanhangt. Mensen met Cheiron I Jupiter aspecten kunnen ook over de kwaliteit beschikken meer in staat te zijn anderen te inspireren dan zichzelf: ze kunnen anderen opvullen met optimisme zelfs als ze zichzelf pessimistisch en depressief voelen. Een Cheiron-Jupiter-oppositie-aspect [orb 3 graden] kan progressief wel 30 jaar aanhouden.


Cheiron | Saturnus Als een kind heeft Cheiron I Saturnus zeer geleden als gevolg van een zeer dominante vader. Het misbruik van de ouder door het hebben van de fysieke controle verwond het kind. Een gevoel van incompetentie vult het leven van Cheiron I Saturnus en maakt hen strijdend en struikelend richting volwassenheid. De neiging om dwangmatig controle over alles te willen houden en over georganiseerd te zijn, de angst om de dingen eens op z'n beloop te laten: het zijn allen symptomen van het onbewust nog steeds bezig zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de veeleisende dwangmatige korthoudende ouder. Het gevoel altijd te kort schieten kan ook leiden tot het tegenovergestelde: een hoogst chaotisch en ongeorganiseerd rommelig persoon, te angstig of depressief om ook maar een beweging te maken. De genezing kan hier gevonden worden door een diepe acceptatie van dit leven - deze incarnatie - en kan Cheiron I Saturnus transformeren in een wijze oude man/vrouw.


Cheiron | Uranus Cheiron | Uranus' brilliante werken van genialiteit zullen opkomen met buitensporige ideeen. Cheiron I Uranus kan compleet "Uranian" overkomen, ze ventileren constant buitengewone opmerkingen of controversiele meningen, of ze slaan door naar de andere kant en zijn fel tegen alles wat maar nieuw of vernieuwend is. Een nerveuze neiging en de drang ten koste van alles en iedereen vrij en onafhankelijk te zijn maakt ze vaak enorm eenzaam. In een relatie voelen ze zich al gauw beetgenomen, en als ze vrijgezel zijn zoeken ze constant naar iemand om van te houden. Als ze het voor elkaar krijgen zichzelf op de grond te houden: in contact met de realiteit en hun eigen emoties, kan hun ware genialiteit vrij stromen en wie weet waar ze dan allemaal nog toe in staat zijn. Cheiron-Uranus-oppositie-aspect [orb 3 graden] kan progressief wel 58 jaar aanhouden!


n.b. Cheiron in ongemakkelijk aspect met de buitenplaneten kunnen heel sluimerend - doch constant voelbaar doorwerken. Onderzoek uw progressieve horoscoop op eventuele aspecten met Cheiron opdat u weet waar eventuele onrust vandaan komt.


Cheiron | Neptunus Neptunus regeert dromen, fantasie en intuitie. Cheiron | Neptunus laat zien waar men de werkelijkheid die niet prettig voelt, probeert te ontlopen. Cheiron | Neptunus kan constant "ontsnappen" en allerlei situaties vermijden: van werk of andere verplichtingen of gewoon al het contact met de realiteit. Gek genoeg kan Neptunus ook heel hard werken, en zich "verantwoordelijk" gedragen op een sterk conventionele manier, en als gevolg alle fantasierijke-creatieve kanten onderdrukken. Tot het moment dat plotseling een mentale ineenstorting hiervan het resultaat is en men doorslaat naar de andere kant en drugs- of alcohol-verslaafd raakt. Een ander gevolg van dit aspect is dat Cheiron | Neptunus verstrikt kan raken in de "liefde" met iemand die deze problemen vertegenwoordigd en er compleet aan ten onder gaat. Het advies voor een geborene met dit aspect is dan ook: laat de Neptunus-geest maar uit de fles komen, maar doe het constructief - geef de energie richting. Geef ruimte aan de eigen fantasie zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Neptunus heeft de ruimte nodig om te stromen: ga schilderen, zwemmen, of nog beter, pak de tamboerijn en dans [dansen = voeten = vissen = neptunus].


Cheiron | Pluto Cheiron | Pluto kan zich bijzonder dominant voordoen ter compensatie van onbewuste angsten voor het gevoel om zwak en hulpeloos te zijn. Om deze "wond" te genezen moet Cheiron | Pluto zichzelf confronteren met de innerlijke gevoelens van zwakte. Als kind is Cheiron | Pluto hoogstwaarschijnlijk onderdrukt door de ouders die te hard waren en Cheiron | Pluto nagenoeg onder de grond drukte. De genezing hier is het [h]erkennen van de eigen krachten en het nemen van verantwoordelijkheid opdat de onderdrukte energieen constructief richting kunnen krijgen. Een Zon oppositie Cheiron | Pluto midpunt kan overigens duiden op een positieve geneeskrachtige kwaliteit.


Cheiron | Ascendant De Ascendant ligt oppositie de Descendant: Cheiron in aspect met de een verwijst dus ook altijd een aspect met de ander: Een Cheiron | Ascendant-aspect duidt tevens op een Cheiron | Descendant-aspect. Als gevolg hiervan, heeft deze combinatie effect op de manier waarop men dingen start, de eerste benadering in de wereld, en de manier waarop anderen ons zien [Ascendant]. Maar het beinvloedt ook de manier hoe we ons verhouden tot anderen [Descendant]. Mensen met Cheiron | Ascendant-aspect kunnen grote leraren of genezers worden, maar er is een wilde kant die ook naar de oppervlakte kan komen: Het wordt gemakkelijker anderen te verwonden dan door hen verwond te worden. Een positieve manier om dit aspect te gebruiken is: anderen helpen hun problemen door te werken.


Cheiron | Mid-Heaven Cheiron | MC en IC zijn oppositie op dezelfde axis. Een Cheiron aspect hier beinvloed de carriere en imago in de buitenwereld [MC] als ook de huiselijke omgeving [IC]: "het thuisfront". Een conjunctie op de MC heeft effect op Cheiron in het 10e huis en de carriere, en zou betrekking kunnen hebben op Cheiron-gerelateerde zaken, zoals het onderwijzen. Als Cheiron een conjunctie maakt op de MC vanuit het 9e huis, elk potentieel Cheiron probleem zou de neiging hebben om onderdrukt te worden en gedreven door het onderbewustzijn. Een oppositie naar de MC vanuit het 4e huis duidt een ongemak in de huiselijke omgeving. De genezing hier is constant moeite doen om de verborgen problemen naar de oppervlakte te brengen.


Overige Cheiron | MC | IC Aspecten Cheiron | MC IC - aspecten duidt op de invloeden met betrekking tot de relaties met beide ouders. Dit aspect in de geboortehoroscoop geeft de aanwijzing dat de geborene het verleden moet laten rusten en energiek vooruit moet gaan met het eigen leven.


* Een aspect van Cheiron conjunct MC zou beroemd kunnen maken door zich bezig te houden met de problemen van anderen.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>